Kitab Jawahirul Kalamiyah - Alam Kubur

Soal : Jika memang dalam kubur roh mayyit dikembalikan ke dalam jasadnya kemudian ditanya oleh malaikat dan mendapat siksa atau kenimatan, maka mengapa manusia tidak dapat melihatnya ?


Jawab : Sesungguhnya Allah subhaanahu wata'ala menutup penglihatan manusia dari hal tersebut, tujuaannya adalah sebagai ujian bagi mereka agar menjadi jelas siapakah yg beriman kepada hal ghaib dan siapa yg tidak dan ragu serta bimbang akan hal tersebut. Seandainya manusia melihat keadaan dalam kubur, tentu saja mereka akan beriman semuanya, sehingga tidak ada perbedaan antar manusia, tidak ada perbedaan mana baik dan mana buruk serta tidak ada beda antara yg mulia dan hina.

Soal : Adakah dalam hal ini perumpamaan yg dapat mendekatkan pada pemahaman hati ?

Jawab : Ya, sebagai perumpamaan dalam masalah ini yaitu sebagaimana orang yg tidur. Orang yg tidur melihat hal2 yg menyenangkan dan penuh kenikmatan atau bahkan sebaliknya, ia melihat hal2 yg menyedihkan dan menyakitkan dalam tidurnya. Dan seseorang yg ada disamping serta melihat orang tersebut tidak bisa menyaksikan apa yg ada dalam mimpi orang yg tidur tadi serta tidak bisa merasakannya.

Begitupun dengan keadaan mayyit yg ditanya malaikat dan menjawabnya dalam kubur. Ia mendapat nikmat atau siksa sedangkan tak seorang manusia pun yg hidup bisa melihat keadaannya dan tidak mengetahuinya. Kemudian akan datang kepadanya 2 malaikat dan mereka akan bertanya
tentang : Siapakah Tuhannya, Siapa Nabinya, apa Agama yg dianutnya, dan perkara2 yg telah diwajibkan Allah untuk dilaksanakannya.

Apabila mayyit tersebut termasuk orang yg beriman dan beramal shalih maka ia akan mampu menjawab soal tersebut dengan pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala dengan jawaban yg memuaskan tanpa merasa takut dan gentar terhadap kedua malaikat tadi.

Allah akan membuka mata batinnya dan memperlihatkan pintu syurga dan memberinya sebagian nikmat yg agung. Kemudian dikatakan
kepadanya “ini adalah ganjaran bagi siapa saja yg di dunia berjalan
lurus mengikuti perintah agama.
Apabila mayyit tersebut termasuk orang yg kafir atau munafiq maka dia akan dibuat kaget dan takut dan gagal menjawab pertanyaan kubur.
Maka kedua malaikat tadi akan menyiksanya seketika dengan siksaan yg pedih. Allah akan membuka mata batinnya hingga dia melihat pintu neraka. Mayyit tersebut akan disiksa dengan bermacam siksa dan kesakitan.

Kedua malaikat tersebut akan berkata kepadanya “ inilah
balasan bagi siapa yg ingkar terhadap Tuhan nya dan mengikuti hawa nafsunya semata”.

Alam kubur


0 Response to "Kitab Jawahirul Kalamiyah - Alam Kubur"

Post a Comment

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel