Kitab Jawahirul Kalamiyah - Nikmat dan Siksa Kubur

Nikmat dan Siksa kubur

Soal : Jelaskan keyakinan kita sehubungan dengan adanya pertanyaan kubur serta kenikmatan atau siksa dalam kubur ?

Jawab : Kita harus meyakini bahwasanya saat mayyit diletakkan dalam kuburnya, maka ruhnya akan kembali ke jasadnya sekedar dia mampu memahami pembicaraan dan menjawab pertanyaan kubur. Kemudian akan datang kepadanya 2 malaikat dan mereka akan bertanya
tentang : Siapakah Tuhannya, Siapa Nabinya, apa Agama yg dianutnya, dan perkara2 yg telah diwajibkan Allah untuk dilaksanakannya.

Apabila mayyit tersebut termasuk orang yg beriman dan beramal shalih maka ia akan mampu menjawab soal tersebut dengan pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala dengan jawaban yg memuaskan tanpa merasa takut dan gentar terhadap kedua malaikat tadi.

Allah akan membuka mata batinnya dan memperlihatkan pintu syurga dan memberinya sebagian nikmat yg agung. Kemudian dikatakan
kepadanya “ini adalah ganjaran bagi siapa saja yg di dunia berjalan
lurus mengikuti perintah agama.
Apabila mayyit tersebut termasuk orang yg kafir atau munafiq maka dia akan dibuat kaget dan takut dan gagal menjawab pertanyaan kubur.
Maka kedua malaikat tadi akan menyiksanya seketika dengan siksaan yg pedih. Allah akan membuka mata batinnya hingga dia melihat pintu neraka. Mayyit tersebut akan disiksa dengan bermacam siksa dan kesakitan.

Kedua malaikat tersebut akan berkata kepadanya “ inilah
balasan bagi siapa yg ingkar terhadap Tuhan nya dan mengikuti hawa nafsunya semata”.

Soal : Apabila mayyit seseorang dimakan oleh binatang buas sehingga jasad tersebut berada dalam perut hewan itu, atau mayyit jatuh di lautan kemudian termakan oleh ikan, apakah mayyit tersebut masih tetap akan ditanya oleh malaikat dan mendapat nikmat atau siksa kubur ?

Jawab : Benar, setiap manusia yg meninggal akan ditanya tentang pertanyaan kubur dan kemudian akan disiksa atau diberi nikmat. Maka tidak ada bedanya apakah mayyit tersebut dipendam di kuburan, atau berada dalam perut binatang buas atau berada jauh di dasar laut.

0 Response to "Kitab Jawahirul Kalamiyah - Nikmat dan Siksa Kubur"

Post a Comment

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel