Terjemah Kitab Aqidatul Awam - Pendahuluan

Pendahuluan

Aqidah


Kitab Nazhom Aqidatul Awam adalah kitab mengenai aqidah yang terkenal yang mengikut madzhab aqidah Imam Abu Hasan al-Asy’ari.


Kitab ini walaupun kecil ukurannya tetapi mencakupi hampir keseluruhan permasalahan ilmu akidah. Kitab ini karangan Syech Ahmad Marzuqi bermula dari mimpi Syech Ahmad Marzuqi pada malam jumat pertama di bulan Rajab tahun 1258 yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dalam mimpi tersebut Rosululloh SAW berkata kepada Syech Ahmad al marzuqi :

“Tulislah Nadzhom Tauhid, Barang siapa yang menghafalnya dia akan masuk kedalam surga dan mendapatkan segala macam kebaikan yang sesuai dengan Al quran dan Sunnah".


Syech Ahmad marzuqi pun bingung dan bertanya kepada Rasulullah SAW :

”Nadzhom apa ya Rasulullah..??. Para sahabat menjawab:

"Dengarkan saja apa yang akan Rosululloh SAW ucapkan”.

Nabi Muhammad SAW berkata: Ucapkan..


أبـْـدَأُ بِـاسْمِ اللهِ والـرَّحْـمَنِ


Maka Syech Ahmad Marzuqipun mengucapkan:


أبـْـدَأُ بِـاسْمِ اللهِ والـرَّحْـمَنِ


Sampai dengan akhir Nadzhom yaitu


 فِيهَـا كَلامُ الْـحَـكَمِ الْعَلِيمْ (26)  وَصُحُـفُ الـخَـلِيلِ وَالكَلِيمْ  


 Nabi Muhammad SAW pada saat itu mendengarkan bacaan Syech Ahmad almarzuqi, maka saat itu pula Syech Ahmad al marzuki terbangun dari tidurnya dan Beliau baca apa apa yang terjadi dalam mimpinya, dan ternyata Nadzhom tersebut telah terekam rapih dari awal sampai akhir nadzhom.


Nadzhom tauhid yang telah diberikan Rosululloh kepada Syech Ahmad marzuqi , beliau tuangkan dalam sebuah kitab yang diberi nama “Aqidatul Awam” ( Aqidah untuk orang awam ).


Selang beberapa waktu lamanya Syech Ahmad Al marzuqi bermimpi kembali bertemu dengan Rosululloh SAW , dan Rosululloh SAW berkata ” Bacalah apa yang telah kau kumpulkan di hatimu ( pikiranmu)”, lalu Syech Ahmad Marzuki berdiri membacanya dari awal sampai akhir Nadzhom dan para Sahabat rosululloh di samping nabi muhammad SAW mengucapkan “Aamiin” pada setiap bait bait nadzhom ini dibacakan.


Setelah selesai Syech Ahmad Marzuqi menyelesaikan bacaanya, nabi Muhammad SAW bekata kepadanya dan mendokannnya:

”Semoga Allah memberimu Taufiq kepada hal-hal yang menjadi Ridho-Nya dan menerimanya itu darimu dan memberkahi kamu dan segenap orang mukmin dan menjadikannya berguna kepada Hamba hamba Alloh swt aamiin”.


Kitab Nadzhom Aqidatul awam semula hanya berisi 26 bait , namun karena rasa cinta dan rindunya Syech Ahmad marzuqi kepada nabi Muhammad SAW maka beliau menambahkan hingga mencapai 57 Bait Nadzhom…


Nama lengkap beliau Syekh Ahmad bin Muhammad bin Sayid Ramadhan Mansyur bin Sayid Muhammad al-Marzuqi Al-Hasani, dilahirkan sekitar tahun 1205 H di mesir.


Beliau sepanjang waktu bertugas mengajar Masjid Mekkah karena kepandaian dan kecerdasannya Syech Ahmad Marzuqi diangkat menjadi Mufti Mazhab Al Maliki di Mekkah menggantikan Sayyid Muhammad yang wafat sekitar tahun 1261.


Syech Ahmad marzuqi juga terkenal sebagai seorang Pujangga dan dijuluki dengan panggilan Abu Alfauzi. Beliau meninggal dunia di Mekah al-Mukarramah pada tahun 1281 Hijrah dan dikebumikan di Perkuburan al-Ma’lah.


Kitab Nadzhom Aqidatul awam berisi pokok-pokok keyakinan ajaran Islam yang dijadikan sebagai pijakan bagi kaum muslimin . Di dalamnya menjelaskan tentang ilmu tauhid dan dasar-dasarnya. Ilmu tauhid ini menjelaskan tentang keesaan Allah dan pembuktiannya. Dalam kitab tersebut menjelaskan sifat-sifat Allah, atau yang disebut aqoid lima puluh.


Aqoid lima puluh itu terdiri dari:

20 sifat yang wajib bagi Allah,

20 sifat mustahil bagi Allah,

1 sifat jaiz bagi Allah, serta

4 sifat wajib bagi Rasul,

4 sifat mustahil bagi rasul dan

1 sifat jaiz bagi rasul.


Semua merupakan isi dari ajaran yang terangkum dalam kitab Aqidatul Awam.


Kewajiban mengetahui 50 keyakinan tersebut diperuntukkan, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang telah mukallaf. Kewajiban mengetahui 50 kayakinan tersebut tak hanya untuk diketahui tapi juga dimengerti, sehingga umat Islam bisa mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar.


Kitab Nadzhom Aqidatul awam banyak diajarkan di pesantren dan Majlis ta’lim dan merupakan dasar dasar ketauhidan yang harus dipahami oleh setiap muslim.


Bahkan Syech Nawawi Assyafi”i memandang penting untuk mempelajari Kitab Aqidatul awam karena setiap mukallaf wajib mengetahui sifat sifat Alloh, dengan mengenal Sifat Allah maka dia akan mengenal dirinya begitu juga sebaliknya ( barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhan-nya) jika sudah mengenal Allah maka dia akan senantiasa Taat dalam menjalankan semua perintah Allah dan Rosulnya dan menjauhi segala larangannnya.


Dan Syech Nawawi Assyafi’i pun mengkomentari Kitab Aqidatul awam tersebut dalam sebuah kitab bernama “Nurudz zholam”.


sumber: Terjemah Aqidatul Awam Lengkap, apk.

0 Response to "Terjemah Kitab Aqidatul Awam - Pendahuluan"

Post a Comment

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel